ده تومان ، ده تومان ها جمع كه شود ، پول بسیار زیادی خواهد شد و گره ی خیلی ها را باز خواهد کرد .   ( یك برگ زرد در دریا ، كشتی صد مورچه می‌شود )


به نام خدا  

        قابل توجه اعضای محترم صندوق قرض الحسنه  
تغییرات وشرایط جدید وام صندوق ها ی قرض الحسنه معلم آموزش وپرورش ناحیه پنج اصفهان

ردیف

نام صندوق

سقف وام به ریال

دوره انتظار

ضریب پرداخت وام

تعداد اقساط


حق عضویت هرصندوق

حداقل عضویت بعد ازاخذ وام

1

صندوق وام وپس انداز عادی

130،000،000 ریال

سه ماه تمام

سه برابرموجودی

یک تا پنجاه ماه

800،000  تا 2،000،000ریال

یک درصد وام دریافتی

2

صندوق وام وپس اندازکارگشایی

100،000،000ریال

سه ماه تمام

سه برابرموجودی

یک تا پنجاه ماه

500،000تا 2000،000ریال

یک درصد وام دریافتی

3

صندوق وام وپس اندازسفر

150،000،000ریال

سه ماه تمام

سه برابرموجودی

یک تا پنجاه ماه

500،000  تا 2،000،000ریال

یک درصد وام دریافتی

4

صندوق وام وپس اندازخاص (ازدواج/بیماری)

200،000،000ریال

با توجه به شرایط

شش برابرموجودی

یک تا پنجاه ماه

500،000  تا 2،000،000ریال

********

5

صندوق پرداخت مساعده

5،000،000 ریال

سه ماه تمام

بدون موجودی

یک تا دوماه

بدون حق عضویت

********

 

جمع پرداخت

585،000،000

**

**

**

**

**

توجه1 : صندوق وام خاص صرفا جهت ازداواج ویا بیماریهای صعب العلاج بوده که برای دریافت وام فوق می بایست مدارک مربوطه ارایه گردد

مدارک لازم برای دریافت وام ازدواج :1.  اصل وفتوکپی صفحه 1و2و3سند ازدواج ضمنا تاریخ اعتبارسند12ماه می باشد ونباید بیش اززمان ذکرشده ازتاریخ ثبت آن گذشته باشد.2.فتوکپی صفحه اول ودوم شناسنامه فرزندفرهنگی . 3.فتوکپی صفحه اول ودوم شناسنامه شخص فرهنگی 4.فتوکپی فیش حقوقی5.مبلغ نقدی تاسقف3،340،000تومان

مدارک لازم برای دریافت وام بیماری صعب العلاج :1.  اصل وفتوکپی اسنادپزشکی مرتبط با بیماری مانند سونوگرافی ، ام.آر.آی ،آزمایش،پاتولوژی وغیره 2. گواهی تایید پزشک معالجه

***************
توجه2 : کلیه وام ها صندوق قرض الحسنه معلم پس از تامین اعتبار تا آخر ماه بعد ازثبت نام به حساب همکاران واریز میگردد

***************

توجه 3: سقف هریک ازوام های قرض الحسنه معلم به شرح فوق می باشد وضریب آن سه برابرموجودی وتا سقف اعلام شده می باشد(فقط ضریب وام خاص 6برابرموجودی است)


 توجه4: درانتخاب اقساط هریک ازوامها نهایت دقت بعمل آید چون بعد ازثبت درسیستم غیرقابل تغییراست لذا قبل ازثبت نهایی درخواست وام درخصوص اقساط آن باتوجه به خالص دریافتی حقوق محاسبات لازم بعمل آید


توجه5:قبل ازورود به پنل کاربری برای ثبت نام وام میبایست اطلاعات ذیل را مهیا وهمراه داشته باشید : الف)کدپرسنلی ب)شماره حساب حقوق


توجه6 : ضمنا دوره انتظار برای ثبت نام (با ضریب 3برابر موجودی )سه ماه تمام است ودرماه چهارم مجازبه ثبت نام بوده


شرایط قبلی افزایش وام وپاره سهم ماهیانه جهت اعضای قدیم و جدید به شرح زیر اعلام میگردد 


1- درخواست وثبت نام کلیه وام ها ، اینترنتی بوده و  18(هجدهم) هرماه (به جزءفروردین )راس ساعت  18 آغازوتااتمام اعتبارصندوق ادامه  می یابد.

2- نحوه ثبت نام ودرخواست وام فقط ازطریق اینترنت به آدرس   MOALEM.NAH5.COMمی باشد . ونیازی به مراجعه حضوری ندارد . ضمنا اطلاع از موجودی ومانده وام اعضاء ازسایت فوق قابل رویت وامکان پذیر می باشد


 3.پس ازدرخواست و ثبت نام وام دروب سایت، وام های درخواست شده اعضاء بعد ازطی مراحل مالی ،اداری آن معمولا درنیمه دوم ماه بعد (حدود20تا25ماه بعد ازثبت نام) به حساب حقوق متقاضیان واریزمی گردد

4- درخواست عضویت وافتتاح حساب  برای هریک ازوام های ذکرشده وهمچنین تغییرمبلغ حق عضویت (پاره سهم ماهیانه)  به صورت مراجعه حضوری می باشد

5-  ازآنجایی که دریافت وام های فوق منوط به عضویت جداگانه درسه طرح ذکرشده می باشد.افتتاح حساب برای کلیه فرهنگیان شاغل و بازنشستگان محترم ناحیه5 در هر 3 طرح امکان پذیر است

6- جهت دریافت هریک ازوامهای فوق برای نیروهای شاغل رسمی وبازنشسته ناحیه  5 نیازی به ضمانت (اعم ازچک – سفته یا ضمانت شخص خاصی) ندارد .

7-پس دریافت وام مانده پس انداز براساس ضریب وام دریافتی محاسبه می شود که نزدصندوق محفوظ وتا استهلاک کل وام غیر قابل دسترسی وبرداشت است

8-مجددا،یادآوری میشود که درفروردین ماه هرسال به منظورحسابرسی مالی سال قبل ،صندوق ثبت نام وام ندارد

9- باتوجه به ارتباط و تبادلات ماهیانه باسیستم حقوق وهمچنین مشکل صدورسند .به منظورجلوگیری از مشکلات بعدی موارد ذیل درحال حاضر دراین صندوق مجاز نمی باشد .

تهاتروام با پس انداز- انتقال کسراقساط وام به غیر – تقاضای وام خارج ازسیستم اینترنتی ویا به صورت دستی – برداشت پاره سهم قبل ازوصول ازحسابداری - استقراض  - تغییراقساط وام پس ازثبت نام وثبت درسیستم – انتقال کامل حقوق ویادرصدی ازآن به قرض الحسنه ودریافت ماهیانه آن وسایر مواردی که درنظم مالی صندوق اختلال ایجاد می کند  ممنوع می باشد .

10- هنگام ثبت نام وام درسایت، درانتخاب تعداد اقساط وام وهمچنین مبلغ آن  نهایت دقت وتوجه لازم به عمل آید چون پس ازثبت درسیستم  غیرقابل تغییر می باشد


تذکر : شرط پرداخت هریک ازوام های فوق وجود پاره سهم (مبلغ حق عضویت)مربوط به همان وام درفیش حقوق می باشد

                                              


                          

تذکر : به منظور رویه ای یکنواخت دراجرای برنامه ها، درهرشرایط اعضاء تابع قوانین ومقررات جاری ومصوبات هیئت مدیره صندوق می باشند واین موضوع برای کلیه اعضاء محترم اعم از(جدید وقدیم ،وام دار و بدون وام ) لازم الاجرا و برای همه بر اساس شرایط وقوانین جاری صندوق اعمال میگرد 

  

سقف وام عادی قرض الحسنه 13  میلیون تومان  -   وام خاص :ازدواج / درمان20میلیون تومان  و   وام سفر/ضرورت 15میلیون تومان می باشد.وام کارگشایی 10میلیون تومان جمعا58میلیون تومان، ضمنا جهت دریافت هریک ازوام ها عضویت درآن الزامی است 

    وكـــــالـت نامه وتعهدات وام گیرنده  

به موجب اين وكالتنامه تمامي حق وحقوق امضاءخودرا به مديرعامل صندوق قرض الحسنه معلم تفويض مينمايم وكليه قوانين وشرايط صندوق را ازطريق اينترنت پذيرفته وتاييد مينمايم واعلام ميدارم به لطف خدا وپيشرفت ابزارهاي تكنولوژي اين صندوق وسيستم اتوماتيك پردازش  اینترنتی که به مساوات با تمام متقاضيان برخورد كرده وقبول دارم ومدیر عامل صندوق را وکیل خود میدانم که هر تصمیمی برای اینجانب بگیرند تصمیم خود بدانم وبه پذیرم .ضمنا بنده تعهدات ذيل اين قرارداد را  مورد تاييد وحمايت غيرقابل غبن دانسته وتاييد مينماييم .

1-  كلمه عبور واطلاعات شخصي خود را دراختيارديگران نگذارم .
2-  از ورود اطلاعات كذب خودداري نمايم .
3-  در صورت ورود اطلاعات كذب وغير واقعي صندوق اجازه هرگونه تصميم گيري يا اجراي جريمه را براي اينجانب دارند .
4-  من وديگران از لحاظ سيستم ونرم افزار هيچ فرقي نداشته وندارم وتبعيض در اين سيستم وجود ندارد.
5-  مراجعه حضوري نداشته باشم ومکاتبات من از طریق اینترنت باشد .
6-  هرگونه درخواست يا گزارش يا همكاري را توسط سایت به مديريت ارســـــــــــــال نمايم .
7-  قوانین مربوط به این صندوق در صورت انتقال یا اخراج یا بازنشستگی یا تعلیق و یا هر مورد عندالزوم نیاز به تسویه حساب دارد .
8-  تقاضای برداشت از پس انداز نداشته  باشم ومیدانم تقاضای برداشت به منزله بستن حساب میباشد .
9-  درخواست تسویه وام یا افزایش قسط ممنوع است و قرارداد اینترنتی من وصندوق گواه این مطلب بوده واین درخواست را غیرمنطقی میدانم .
10-هرگونه اطلاعاتی که در سایت میباشد ومشاهده مینمایید و براساس آن تصمیم میگیرید تصمیم شخصی من بوده وازاراده اینجانب خارج نبوده ونخواهد بود و بنده حق اعتراض یا ندامت ندارم وکلیه مسئولیت پنل کاربری - رمز ومندرجات را میپذیرم .

11- تعهد می نمایم به عنوان یک عضو تابع قوانین ومقررات جاری  صندوق ومصوبات هیئت مدیره باشم وهمچنین متعهد می شوم  کسورات وام وپس اندازه ماهیانه خود را درفیش حقوق کنترل ودرصورت هرگونه مغایرت ویاحذف به صندوق معلم اطلاع دهم

12
 به قرض الحسنه وحسابداری اداره وکالت بلاعزل باحق توکیل واختیارتام می دهم که اقساط وام فوق راتا مستهلک شدن آن ازحقوق ماهیانه اینجانب کسر وبه حساب مربوطه واریزنماید. ضمنا تعهد می نمایم تااتمام اقساط وام ازدریافت پس انداز خود وآنچه خارج از ضوابط صندوق است خوداری و درصورت انتقال یا هرگونه قطع ارتباط با سیستم حقوق ناحیه5 نسبت به تسویه وام خوداقدام نمایم


هنگام ثبت نام وام هرگونه خطا واشتباه ویا سهل انگاری درثبت اطلاعات اعم ازمبلغ وام ویا تعداد اقساط آن مسئولیت آن متوجه اینجانب خواهد بود وصندوق دراین خصوص مسئولیتی ندارد


ثبت نام وام قرض الحسنه  18 هر ماه ساعت 18 عصر انجام میپذیرد وتا پایان اعتبار صندوق ادامه میابد و حتی روزهای تعطیل نیز به همین منوال است .
 طبق مصوبه  هیات مدیره صندوق قرض الحسنه  برای نیروهای رسمی وبازنشسته  ضامن  حذف گردید
وام شما از تاریخ شروع ثبت نام پس از ثبت نام وپالایش اطلاعات و پس از تصویب حداکثر ظرف مدت 20 روزکاری  به حساب شما واریز میگردد وبه جزء وام ازدواج نیاز به مراجعه حضوری ندارد
وام شما از تاریخ شروع ثبت نام پس از ثبت نام وپالایش اطلاعات و پس از تصویب حداکثر ظرف مدت 20 روزکاری  به حساب شما واریز میگردد وبه جزء وام ازدواج نیاز به مراجعه حضوری ندارد
در تعیین اقساط دقت فرمایید چون تغییر اقساط بعد از تقاضا یا پرداخت وام امکانپذیر نیست
برداشت از پس انداز تا انتهای قرارداد و وصول اقساط مقدور نمیباشد و تسویه حساب و تهاتر فقط شامل افراد انتقالی یا متوفی میباشد که نیاز به تسویه دارند میباشد

کلیه حقوق برای قرض الحسنه معلم

آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان محفوظ است 

Top