ده تومان ، ده تومان ها جمع كه شود ، پول بسیار زیادی خواهد شد و گره ی خیلی ها را باز خواهد کرد .   ( یك برگ زرد در دریا ، كشتی صد مورچه می‌شود )
صندوق بازنشستگی کشوری
تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه5
زائرسرای فرهنگیان در مشهد

فیش حقوق بازنشستگان
اداره آموزش وپروش ناحیه 5اصفهان
ثبت نام ویلای چادگان
وزارت آموزش وپرورش

کلیه حقوق برای قرض الحسنه معلم

آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان محفوظ است 

Top