ده تومان ، ده تومان ها جمع كه شود ، پول بسیار زیادی خواهد شد و گره ی خیلی ها را باز خواهد کرد .   ( یك برگ زرد در دریا ، كشتی صد مورچه می‌شود )
1-مبلغ وتعداد وام صندوق افزایش یافت همکاران جهت عضویت یا تغییر پاره سهم می توانند به سایت یا قرض الحسنه مراجعه کنند
2- تاریخ ثبت نام وام ازچهارم هرماه به هجدهم هرماه وراس ساعت 18(6بعدازظهر) تغییرداده شد
3- آدرس جدید سایت عبارت است از moalem.nah5.com
4- بدلیل تغییرات نرم افزاری وموجود بودن اسامی افراد درهارد سیستم صندوق احتمالا بعضی ازهمکاران درمهرماه94 به طورمستقیم عضو صندوق وام سفر ویا ازدواج/درمان شده باشند که ضمن عرض پوزش ،این دسته ازهمکاران (درصورت عدم نیازبه وام های مذکور) می توانند   نسبت به لغو عضویت خود اقدام نمایند

کلیه حقوق برای قرض الحسنه معلم

آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان محفوظ است 

Top