ده تومان ، ده تومان ها جمع كه شود ، پول بسیار زیادی خواهد شد و گره ی خیلی ها را باز خواهد کرد .   ( یك برگ زرد در دریا ، كشتی صد مورچه می‌شود )
صندوق بازنشستگی کشوری
تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه5
زائرسرای فرهنگیان در مشهد

فیش حقوق بازنشستگان
اداره آموزش وپروش ناحیه 5اصفهان
ثبت نام ویلای چادگان
وزارت آموزش وپرورش

ه نام خدا

هیئت مدیره کنونی  صندوق قرض الحسنه معلم ناحیه5

 اعضای هیئت امنای نسبت به تعیین وانتخاب هیئت مدیره و بازرسین جدید صندوق اقدام نموده وپس از رأی گیری افراد مشروحه ذیل را به عنوان دومین اعضای هیئت مدیره وبازرسین صندوق انتخاب و معرفی نمودند. که اسامی آنها عبارتند از

1-سید کمال خشوعی  2- محمد حسن صادقیان  3- محمد حسین حدادنیا 4- علی نعمتی 5- مجید گلبیدی  6- محمد قندهاری  

7- اکبر کرمی    8- نادعلی صمدی  بازرس  

      

     منبع : اکبرکرمی (مدیرعل صندوق)
تنظیم : شاهمرادی
 
 تاریخ تنظیم:  بهار 1395
                                                                                                             


کلیه حقوق برای قرض الحسنه معلم

آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان محفوظ است 

Top